Två gudstjänster

Efter ett ymnigt snöfall var det inte lätt med framkomligheten för alla, men åtta personer slöt upp för att fira gudstjänst i Ebeneser på förmiddagen. Daniel predikade över Ester 4:12-16 och de andliga sanningar Gud lagt i den händelsen (lyssna). Efter någon timmes lunch var det dags att möta vännerna på servicehuset Strandbo, för att tillsammans med Frälsningsarmén från Timrå ha en sångandakt.

Annonser

Att bygga upp

Bibelstudiet denna torsdag tog avstamp i Nehemja. En serie bibelstudier kommer (troligen) att hållas utifrån tankar i Nehemja om att bygga efter Guds tanke. Ambitionen är att samtlig undervisning läggs ut på hemsidan.

Frälsis på besök

Terminens näst sista kafékväll gästades av Britt-Marie Alm och Frälsningsarmén i Timrå. De spelade, sjöng och vittnade för de församlade. Som så ofta var det även ett lotteri där vinsten går direkt till vårt missionsengagemang i andra länder. Om två veckor knyter vi ihop kaféhösten med adventskonsert. Då gästas vi av Hässjö-Tynderö kyrkokör.

Bön för bygden

Kvällens båda bibelord hämtades ur Gamla Testamentet, där Torsten läste ur Hes 37 och Gun-Britt läste ur 1 Sam 3. Efter samtal kring texterna bad vi för varandra och Söråker. Vi passade även på att be för det ekumeniska samarbetet i kommunen.