Gud vill använda oss

Efter en vecka med ganska bister kyla, och en helg med ett vackert och efter längtat snöfall, var det nog en del som kände att det var svårt att ta sig till kyrkan. Men skaran som samlats hade en fin stund tillsammans i sången och Ordet.

Roland läste Predikarens andra kapitel som inledning och delade några tankar om det. Sångarna sjöng, men då det var så få närvarande idag blev det i princip som ytterligare församlingssång. Daniel predikade vidare i ämnet som påbörjades förra söndagen: Att vara gripen av Jesus. Denna predikan handlade om Guds vilja att använda oss i vår ofullkomlighet. Fyra exempel togs upp: Mose, Gideon, David och Jeremia.

Annonser