Gudstjänst med nattvard

Lite smådisigt och slaskigt väder mötte oss denna vasaloppssöndag. Runt noll grader och lite snöblandat regn i luften. Men det är inte något hinder för oss att fira gudstjänst.

Temat denna dag var Livets bröd. Roland Ericsson sjöng till hustrun Ingrids ackompanjemang. Gun-Britt Uppgård spelade till de unisona sångerna medan Daniel Ernvik predikade om vem Jesus är. Texten som var någon slags utgångspunkt hämtades ur Joh 6:48-51.

Efter gott fika samlades de närvarande församlingsmedlemmarna till ett församlingsmöte, där bland annat frågan om att församlingen fyller 160 år detta år. Givetvis kommer det att uppmärksammans på något sätt.

Annonser