Två gudstjänster

Tredje söndagen varje månad är alltid intensiv. Vi inleder med gudstjänst och Skattkistan (Söndagsskola). Sen fortsätter vi till Strandbo för en andakt med de som bor på servicehuset.

Gudstjänst 11:30
Vid förmiddagsgudstjänsten predikade Torsten Berglund om Jesu intåg i Jerusalem. Predikan ligger ute på Söndaghelaveckan i vanlig ordning. Roland Ericsson sjöng och Gun-Britt Uppgård spelade till psalmerna. Siv Sjöbom hade inledningsordet och Torsten Uppgård ledde gudstjänsten. Vi var 26 vuxna närvarande i denna händelserika gudstjänst.

Annica Uppgård hade hand om en något begränsad barnaskara som var på Skattkistan. Hon talade om det förlorades värde med de sex barn som kommit till kyrkan.

Andakt 14:30
Med viss förvåning kom vi till Strandbo och upptäckte att de möblerat om i matsalen. Men det hindrade inte från att vi kunde ha vår andakt som var fylld av gemensam sång samt solosång av Annica Uppgård. Daniel Ernvik talade om Jesu intåg i Jerusalem.

Nu laddar vi för påskhelgens alla möten, men först ska vi mötas till kafé-kväll imorgon, måndag.

Annonser