Första kvartalet

En månad sent gjorde jag en liten sammanställning av statistiken för första kvartalet. Siffrorna är egentligen helt ointressanta, men ibland kan det ändå vara kul att skapa sig en bild av hur det ser ut.

Gudstjänstbesökare
Ett snitt på besökare för alla våra gudstjänster under det första kvartalet är 19 vuxna. Vad gäller barnen har jag räknat på snittet för de tre gånger vi haft Skattkistan. Det förekommer ju att barn är med ”vanliga” söndagar också. Men för Skattkistan har snittet varit 5 barn. Det är dock 12 barn inskrivna.

Samlingar
Vi har haft många olika typer av samlingar januari – mars.  Med reservation ser du här vilka det varit:

Förmiddagsgudstjänst: 16 st (varav 2 ekumeniska)
Skattkistan: 3 st
Andakt på Strandbo: 3 st
Bibel och bön: 7 st
Bön för Timrå: 2 st
Kafékvällar: 2 st

Övrigt
Vid årsmötet fattades ett andra beslut om att lämna Equmeniakyrkan. Vi har meddelat samfundet att vi ämnar söka andra vägar. I nuläget är vi en fri baptistförsamling, men kommer att ansöka om ny tillhörighet i Evangeliska Frikyrkan, EFK.

Vi var 19 matrikelförda medlemmar sista mars. Vår ekonomi är i balans. Vi har många fina kontakter och ser positivt på framtiden. Resurserna kanske mänskligt sett inte är de största, men vi tror att vi tillsammans med Gud har de bästa förutsättningar man kan ha.

Stadgarna föreskriver att vårt uppdrag är att utbreda Guds rike efter baptistiska principer. Det är ett arbete som vi fortsätter verka utifrån.

Några förändringar kommer att ske i den närmaste framtiden. Den stora och synliga förändringen i närtid är att vi kommer få vaktombyte i kyrkans lägenhet. Men också där ser vi hur Gud är med och leder.

Med första kvartalet lagt till handlingarna, konstaterar vi att namnet Ebeneser är den största sanning: Ända tills nu har Herren hjälpt.

Annonser