Fängelsekyrkan

Varannan månad har vi gudstjänst på kvinnofängelset i Ljustadalen. Två, tre medlemmar samt pastor från Ebeneser åker dit och har en liten gudstjänst som sedan följs av fika. Det är uppskattade stunder som vi gläds över att Kriminalvården ger oss möjlighet till.

Idag var det dags för ännu en gudstjänst, och det var uppmuntrande att få höra en av tjejerna berätta om hur hon hittat tillbaka till sin tro på Jesus.

Annonser