Förkrosselsens tårar

Gudstjänstens sång stod Maja och Jan-Ola, Annica och Kristina för. Ingrid Ericsson spelade till psalmerna och Daniel predikade över Joh 8:1-11 och rörde vid temat ”Förkrosselsens tårar”.

Dagens predikan torde finnas här.

Annonser