Ge inte upp

Gudstjänst med nattvard var augusti månads första gudstjänst. Ove Bylund från Viksjö predikade om att inte ge upp. Det var en fin uppmuntran till församlingen.

Annonser