Gud verkar också idag

Under Lasses ledning gavs information och undervisning kring vad Gud gör i Kina idag.

Annonser