Tro och överlåtelse

Då många var bortresta var det en liten skara som samlades till gudstjänst i Ebeneser. Men det spelar ingen roll för Herren. Han är med oss oavsett antal besökare.

Roland Ericsson sjöng och hans fru Ingrid spelade både till honom och det unisona. Daniel Ernvik predikade utifrån texten om den rike mannen som kom till Jesus och frågade vad han ska göra för att få evigt liv (Mark 10). Du kan lyssna till predikan på Söndaghelaveckan där du även har tillgång till många andra predikningar från Ebeneser.

Annonser