Jag vill…

Kvällens bönesamling utgick från Mark 1:40-42 där Jesus möter en spetälsk som framhåller att Jesus kan göra honom ren om han vill. Jesu korta svar blir: Jag vill! I fokus för vårt bibelsamtal stod tanken kring angelägenheten hos Jesus – hans vilja att betjäna oss.

Annonser