Fokus på himlen

Kvällens bibelsamtal utgick från Upp 4:8-11 med tanke på söndagens gudstjänst. Ett samtal fördes kring himlen – vad vi har för bilder och hur vår längtan och förväntan ser ut. Därefter bad vi för angelägna ämnen.

Annonser