Skördefest och tillbedjan

Gudstjänsten denna söndag firades i lilla salen. Som inledningsord lästes ur den 65:e psalmen om Guds källa som har vatten till fyllest. Daniel Ernvik predikade över Upp 4:8-11 om den sanna lovsången (lyssna). Sedan följde nattvardsfirande innan gemenskapen avslutades med fika.

Lilla salen var dekorerad med höstblommor, rönnbär, frukt och annat som hör årstiden till.

Annonser