Vid Jesu fötter

En stilla stund vid Jesu fötter denna torsdagskväll. Daniel Ernvik inledde med några tankar utifrån Jes 9:2 om ljuset människorna kan se i mörkret. Sedan bad vi för Söråker, varandra och Israel.

Annonser