Förtrösta på Gud

Årets första gudstjänst i Ebeneser firades med sikte på framtiden. Daniel Ernvik predikade om att leva i tacksamhet och glädje över alla de bevis på Guds närvaro i våra liv, men att vi också förstår att möta framtiden i vetskapen att Gud också där vill vara en del av våra liv. Roland Ericsson sjöng också i gudstjänsten. Ingrid Ericsson och Gun-Britt Uppgård turades om vid pianot.

Tyvärr är inspelningen som vi lagt ut på hemsidan (här) av dålig kvalitet, då reverbet ligger på hela tiden. Vi hoppas kunna lösa det tekniska problemet till nästa söndag.

Annonser