Nebukadnessars dröm

Vid dagens gudstjänst var Nebukadnessars dröm föremål för Daniels predikan. Den historiska verkligheten handlar om att kungen drömde om riken som skulle komma att tvingas till kapitulation inför Gud. I överförd mening finns det också fästen i våra liv som Jesus erbjuder sig att befria oss från. Du kan lyssna på predikan här.

I gudstjänsten medverkade också Gun-Britt Uppgård med sitt pianospel och Lasse Fahlén med ett vittnesbörd om Guds närvaro och kärlek.

Annonser