Vittnesbördsmöte

Söndagens gudstjänst var ett vittnesbördsmöte där alla de som kom hade något att bidra med. Flera delade med sig av sina tankar och erfarenheter. Rosie Nygren ledde de församlade i sång.

Annonser