Årsmöte

I slutet av januari hålls ett årsmöte varje år. Så ock detta år. Dagen inleddes med en andakt där Daniel Ernvik predikade om församlingen utifrån Apg 1:12-14. Tre pelare i församlingens liv framhölls: Bönen, gemenskapen och förväntan på Guds närvaro. Efter nattvardsfirandet vidtog sedvanliga förhandlingar. Vi kan tacksamt se hur Gud välsignat oss det gångna året, även om vi sörjer att människor inte kommit till tro (vad vi vet). Men vi arbetar vidare enligt stadgarnas mål: Att efter baptistiska principer arbeta för att Guds rike utbreds i Söråker.

Annonser