Sånggudstjänst

Dagens gudstjänst var rätt annorlunda. Daniel Ernvik höll i en sånggudstjänst där han gick igenom en tanke kring gudstjänstens olika faser, och relaterat till det presenterade sånger som passar. Gun-Britt Uppgård hanterade pianot i god ordning och vi fick sjunga både invanda såväl som nya sånger. Allt med lite extra fokus på text och musik i kombination med bibliska kopplingar.

Annonser