Bibelsamtal

Kvällens Bibel och bön blev ett samtal om vad som händer i vår tid och i vårt land. Lasse Fahlén inledde med att spela upp en ljudfil från Trunnagården där en missionär talade om hur utvecklingen gått från ett Sverige präglat av kristna värden, till en nation som med rätta kan kallas post-kristet. Efter samtalet bad vi tillsammans.

Annonser