Gudstjänst

Daniel Ernvik brukar regelbundet fira gudstjänst på Anstalt Ljustadalen, där han också arbetar som pastor. Med på dessa gudstjänster är det några medlemmar. Denna gång var även Daniels kollega Anders Lööv med som också arbetar som själavårdare på Ljustadalen. För klienterna är andakterna ett värdefullt vattenhål i en ansträngd miljö.

Annonser