Familjefest

Skattkistan för barnen och gudstjänst för övriga… Det var en söndag för hela familjen i Ebeneser. Elin Bergstedt och Annica Uppgård tog hand om barnen i Skattkistan, medan Roland Ericsson sjöng till Ingrid Ericssons pianospel i gudstjänsten. Där predikade Daniel Ernvik också om kvinnan som smorde Jesu fötter.

Vi kan också passa på att informera om att vi fått möjlighet att byta fönster i lägenheten och köket. Stödet från våra partners är värdefullt för att vi ska kunna göra det.

Annonser