Två gudstjänster

Vid söndagens gudstjänst sjöng och vittnade Gun-Britt Björk från Frälsningsarmén i Timrå. Daniel Ernvik predikade om Rebecka i Gamla Testamentet – en fortsättning på predikan som hölls 19 februari.

Halv tre var det gudstjänst på servicehuset Strandbo. Roland Ericsson höll i gudstjänsten som var upplagd som en önskesångernas stund.

Annonser