Den goda fredagen

I den anglosaxiska världen kallas långfredagen för den goda fredagen. Det tycker vi är bra. Det är inte så att man ska ringakta budskapet eller släta över vad som hände. Men då vi sätter korsfästelsen i perspektiv mot dess innebörd, kan man inte säga annat än att det är den goda fredagen – fredagen då Gud stiftade frid med människorna genom Jesu blod.

Vi firade gudstjänst med nattvard denna dag. Daniel Ernvik predikade över 1 Kor 15:1-4 och det Paulus framhåller som allra viktigast i hans förkunnelse: Att Jesus dog för våra synder. På påskdagen fortsätter vi med uppståndelsen.

Annonser