Uppståndelsedagen

På påskdagen möttes församlingen till gudstjänst igen. Uppståndelsens dag är den dag som kyrkan samlats till gudstjänst på genom alla tider. Det är en glädjens dag. Predikotexten hämtades ur Hebr 10:19-25 och rörde vid frågan varför tro, hopp och kärlek har med Jesu uppståndelse att göra. Siv Sjöbom läste ur 2 Mos 15 samt 1 Kor 15, och Maria Ernvik sjöng en sång.

Annonser