Annandag Påsk

Sedan något år tillbaka har vi ekumenisk gudstjänst på Annandag Påsk. Det är värdefullt att tillsammans med syskonen i Svenska Kyrkan få fira gudstjänst med jämna mellanrum. I år fick den nya kyrkoherden i pastoratet, Lovisa Schmidt, predika. Hon talade över texten om Emmausvandrarna i Lukas 24. Roland Ericsson sjöng i gudstjänsten som leddes av Daniel Ernvik.

Annonser