Pingstdagen

På Pingstdagen firades gudstjänst i Ebeneser Söråker. Siv Sjöbom läste ur Apg 2:1-11 som inledning medan Daniel Ernvik predikade utifrån Apg 1:8 om den helige Andes uppgift. Gun-Britt Uppgård ledde den unisona sången. Efter gudstjänsten fortsatte gemenskapen kring fikaborden.

Annonser