Kafékväll – Höstpremiär

Nu är höstterminen verkligen igång. Våra kafékvällar har startat upp för den här svängen, och som det oftast är var det Hässjö-Tynderö kyrkokör som gästade oss med sång, diktläsning och glädje. Under serveringen såldes lotter där behållningen i vanlig ordning gick till vårt missionsarbete. Daniel Ernvik höll en apell på slutet där han talade om Guds trofasthet mot det judiska folket som en grund för att frälsningen gäller oss idag.

Annonser