Gudstjänstdag

Söndagen inleddes med gudstjänst i Ebeneser. Daniel Ernvik predikade över temat ”Hur blir man frälst” med utgångspunkt i 1 Sam 2:25. Budskapet landade i Hebréerbrevet och talet om att Jesus är vår överstepräst som gjort att vi frimodigt kan gå inför nådens tron. Läsningen ur Markusevangeliet i våra gudstjänster fortsatte också.

På eftermiddagen var det dags för en ny andakt på servicehuset Strandbo. Sångare från Ebeneser och Frälsningsarmén hjälptes åt, och Daniel Ernvik höll ihop samlingen och delade några ord om frälsningen.

Annonser