Gudstjänst

Lilla salen var välfylld denna söndag när vi firade gudstjänst. Roland Ericsson sjöng till frun Ingrids pianospel, och Daniel Ernvik predikade vid gudstjänsten. Bibelläsningen hade denna söndag kommit till Markus 4. Predikan finns som vanligt utlagd på Söndaghelaveckan.

Annonser