Att bygga upp

Bibelstudiet denna torsdag tog avstamp i Nehemja. En serie bibelstudier kommer (troligen) att hållas utifrån tankar i Nehemja om att bygga efter Guds tanke. Ambitionen är att samtlig undervisning läggs ut på hemsidan.

Annonser