Partner

Hässjö Baptistförsamling bildades i november år 1856. I augusti år 2016 bytte församlingen namn till Ebeneserkyrkan i Söråker. Visionen som funnits med från början lever än idag: Att efter baptistiska principer arbeta för att utbreda Guds rike.

Vid ingången av år 2016 var det 19 matrikelförda medlemmar. Alla bor inte på orten och alla är tyvärr inte aktivt engagerade i församlingens vardagliga arbete. Den skara medlemmar som kan sägas bära arbetet är ungefär tio stycken – de flesta över 70 år. Men glädjen och lusten att betjäna människorna i Söråker är stor, och snittet på våra gudstjänster är kanske runt 15 stycken.

Ebeneser Partner
År 2014 togs ett trossteg genom att anställa en pastor på 20 procent. Det förutsätter givetvis att vi har en stabil grundinkomst. Verksamheten rullar på bra och kostar inte så mycket pengar i dagsläget. Däremot är vår kyrka, byggd år 1899, i stort behov av målning. Vi har därför startat något vi kallar för Ebeneser Partner. Anledningen är att vi ser att vi behöver hjälp för att kunna arbeta vidare. Att vara en partner med oss handlar om två saker:

– Regelbundet be för församlingen och människorna i Söråker
– Regelbundet stötta oss med ekonomiska gåvor

Idag gör varje liten gåva skillnad, eftersom vi ser att Gud välsignar. Nu finns en stabil grupp partners som ger allt från 100 kr/mån och mer. Vi tackar Gud för dem men ser att det finns behov av fler som vill vara med och hjälpa oss. Vill du hjälpa är varje bön och varje gåva till vårt BG 5591-4659 välkommen.

Gud välsigne dig!

help_us

 

Annonser