Avslutningsmöte

På söndagen avslutades årets bibelhelg med en fantastiskt fin gudstjänst, där Robert Granat avslutade sin undervisning om bön, och Eva Stenvall Granat sjöng på det finkänsliga sätt vi är vana att höra henne. Vi tackar Gud för helgen och allt gott vi fått genom tal, sång och musik. De tre bibelstudierna finns i vanlig ordning på hemsidan här.

Från lördagskvällens möte

Från lördagskvällens möte

Annonser

Bibelhelg i Ebeneser

Idag inleddes två dagars bibelundervisning med Robert Granat från Nyköping. Temat för helgen är bön, och undervisningen gör vi tillgänglig på Söndaghelaveckan i vanlig ordning. Eva Stenvall Granat sjöng vid lördagens båda möten också, men av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte lägga ut hennes sång på hemsidan.

img_0416