Nehemja 2

Ikväll var det dags för andra delen av serien bibelstudier över Nehemja. Daniel Ernvik undervisade och som vanligt försöker vi lägga ut all undervisning från Ebeneser på Söndaghelaveckan.

Annonser

Att bygga upp

Bibelstudiet denna torsdag tog avstamp i Nehemja. En serie bibelstudier kommer (troligen) att hållas utifrån tankar i Nehemja om att bygga efter Guds tanke. Ambitionen är att samtlig undervisning läggs ut på hemsidan.

Del 2

På torsdagskvällen hölls det andra studiet över Matteus 24. Mycket låg i närheten av det som blev sagt under första studiet, och den avspända formen gjorde att samtal fördes invävt i undervisningen. Därför kommer inte detta studium att läggas ut på hemsidan.